T-Systems

Cégtörténet

 

Az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. szeptember 30-i hatállyal beolvadt a Magyar Telekom Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságba.
2012. október 1. napjától a T-Systems Magyarország Zrt. az IQSYS Zrt. általános jogutódja.

 

 

A beolvadás előtti események

 

Partnerek között a legfontosabb, hogy mindig értsék egymást! Ezért választottuk üzleti jelszavunkként mi is ezt a gondolatot, ami izgalmas, néha drámaian gyorsan változó környezetünkben ma különösen fontos. Nem lehet nem tudomást venni arról a gazdasági paradigmaváltásról, melyet tisztán valószínűleg csak néhány év távlatából visszatekintve érthetünk majd meg teljes valójában, és amelyet csak közösen értelmezve, egyetértésben lehet hasznunkra fordítani. Feladatunk most nem kisebb, mint megjósolni azokat a lehetséges irányokat, megtalálni azokat a kiutakat, melyek új pályára segítenek állítani vállalkozást, közintézményt, vagy éppen nemzetgazdaságunkat. Lehetőség ez és egyben felelősség is.

Meggyőződésünk, hogy ma a versenyképesség elsődleges feltétele a korszerű infokommunikáció mély, beágyazott használata egy vállalatnál, intézménynél. Ez eredményezheti az átláthatóságot, mérhetőséget, az ügyfelek értő és proaktív kiszolgálásának képességét, a napi üzletvitel, a cégvezetés üzembiztos működését. Az IQSYS ebben van otthon, ennek megteremtése motiválja minden munkatársunkat minden nap, hiszen kivételes hagyományokkal büszkélkedhetünk: a cég szakmai szellemiségének alapjai a hazai informatika bölcsőjéig nyúlnak vissza. Fél évszázad mérnöki kiválósága, kreativitása, elszántsága rejlik minden megoldott feladatban, kibogozott problémában. Értékes hagyományaink, emberközpontú megközelítésünk a Magyar Telekom csoport tagjaként, a korszerű nemzetközi vállalatszervezési, menedzsment és szolgáltatási háttérrel kiegészülve, meghatározó szerepet biztosítanak számunkra a hazai és egyre inkább a régió infokommunikációs piacán.
Technológia és szakértelem tehát egyik oldalról, üzleti tapasztalat és iparági kompetencia a másikról. A lényeg mindkét esetben ugyanaz: értsük egymást!


AZ IQSYS-RŐL

A Magyar Telekom Nyrt. Vállalati Üzletágához tartozó IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. alaptevékenysége szerint magas szintű, összetett, teljes körű informatikai megoldások szakértő szállítója, üzemeltetője. E mondat mögött azonban rengeteg emberi tényező húzódik meg, mely megkülönböztet bennünket a piacon. A cégünk szerencsés méretének köszönhetően rugalmasan alkalmazkodhat a piaci igényekhez, ugyanakkor tulajdonosi háttere, a Magyar Telekom révén megvan a megfelelő robusztussága is.
Az IQSYS fő profilja az informatikai megoldások kidolgozása, megvalósítása – üzleti tanácsadás, egyedi operatív és analitikus alkalmazások fejlesztése, alkalmazás csomagok bevezetése, üzemeltetése (outsourcing) és a rendszerintegráció. Szakmai rendszerintegrátorként az évek során szisztematikus innovációval és projektek százainak megvalósításával megszerzett mély szakmai tudásunkat hasznosítjuk az alkalmazások teljes életciklusát lefedő rendszerintegrációs tevékenységünkben. Ehhez alakítottuk jól képzett, motivált és lojális munkatársi csapatunkat.

 

Az IQSYS iparágak szerint szerveződő négy üzletágra - Állam és közigazgatás, egészségügy és oktatás, Ipar- kereskedelem és közmű, Telekommunikáció, Pénzügyi szolgáltatók és tanácsadók – és három megvalósítási divízióra épülő struktúrában dolgozik.

Az Alkalmazásfejlesztési és Üzleti Intelligencia Divízió ügyviteli és analitikus alkalmazások tervezését és kivitelezését végzi ügyfelei egyedi igényei és elvárásai alapján. Az elkészült megoldásokat integrálja a vállalati infrastruktúra elemeivel és a meglévő rendszerekkel. Komplex informatikai megoldások szakmai rendszerintegrátoraként összefogja a fejlesztő csapatokat és beszállító partnereket, kulcsrakész megoldásokat szállítva ügyfeleinek.
A Csomagalkalmazások és Tanácsadás Divízió technológiaszállító partnereink termékeire - pl. vállalatirányítási-, és ügyfélkapcsolat kezelő-, banki csomagok - alapozott megoldásokat vezet be és kapcsolja össze ezeket a vállalati környezet egyéb rendszereivel. A divízió üzleti tanácsadó részlege segíti ügyfeleinket stratégia céljaik elérésében,üzleti hatékonyságuk növelésében és az informatikai projektek folyamat- és működésfejlesztésen alapuló előkészítésében.
Az IQ Szolgáltatások Divízió hosszú távú szolgáltatásokat biztosít ügyfeleinknek. Az alkalmazásüzemeltetési, valamint IT és folyamat kiszervezési szolgáltatások mellett ez a részlegünk a másik két üzletág megoldásaira és kompetenciáira alapozva olyan alkalmazásszolgáltatásokat nyújt, amelyeket az ügyfelek folyamatos díjfizetés fejében vehetnek igénybe.

 

 

SZÉLES PORTFOLIÓ - TELJES ALKALMAZÁS ÉLETCIKLUS TÁMOGATÁS

Infokommunikációs vállalkozásként a legfontosabb érték a megszerzett szakmai kompetencia, az egyes alkalmazási területek üzletmenetét jól ismerő tanácsadóink és képzett szakembergárdánk. Megoldásainkban, vezető szállítók és meghatározó nyílt forráskódú szervezetek technológiáit használjuk fel. Legfontosabb partnereink többek között az EMC, a HP, az IBM, a Microsoft, az Oracle, az SAP és a SAS.
A teljes alkalmazás életciklust lefedő, komplex, testre szabott megoldások szállítása jelenti alaptevékenységünk lényegét. Az üzleti és informatikai tanácsadástól, az alkalmazáscsomagok bevezetésén, az egyedi alkalmazás fejlesztéseken és rendszerintegráción át, a szükséges eszközök szállításáig, az alkalmazások üzemeltetéséig terjed látókörünk. Kínálatunkat alkalmazás -, valamint kiszervezett informatikai és üzleti folyamat szolgáltatások teszik teljessé.
Szolgáltatás portfoliónk fő elemei

  • Rendszerintegráció
  • Üzleti és informatikai tanácsadás, koncepcionális tervezés
  • Munkafolyamat támogatás, üzleti folyamat menedzsment (BPM, BPR)
  • Integrált vállalatirányítási csomagok és szakági alkalmazáscsomagok tervezése és bevezetése
  • Egyedi alkalmazásfejlesztés és alkalmazás integráció
  • Üzleti intelligencia megoldások
  • Dokumentum és információ menedzsment
  • Üzemeltetési szolgáltatások, IT kiszervezett működtetése (ITO)
  • Alkalmazás-szolgáltatások (ASP, SaaS)
  • Humán ügyviteli és pénzügy-számviteli területek kiszervezett működtetése (BPO)